Školení, semináře a workshopy

Tato stránka je určena pouze pro trenéry

Školení/semináře pro rok 2021

https://registr.atletika.cz/TrainingRegistration/Coaches

Školení trenérů 3. třídy Praha, 25. 6. - 28. 6. 2020 a  9. 7. - 12. 7. 2020  

https://www.atletika.cz/cas-informuje/pozvanka-na-skoleni-3-tridy-praha/

Doškolovací seminář pro TAP, Praha, 8. 11. 2020

https://www.atletikaprodeti.cz/pro-trenery-a-ucitele/skoleni/

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PRO ROK 2020

https://www.atletika.cz/clenska-sekce/treneri/skoleni-a-seminare/