• Atletika pro radost je určena pro děti od 8 let. Náplní tréninků je obecná kondice (posilování s vlastním tělem, běhání, sportovní hry, technika základů atletiky atd...), jedná se o všestranný a profesionálně vedený trénink. 
  • Podmínkou je však dodržování slušného chování sportovce. 
  • Tréninky probíhají každý čtvrtek od 16 do 17 hod. na víceúčelovém hřišti 4. ZŠ Kladno (vstup vraty u trafostanice z Holandské ulice).
  • V zimních měsících tréninky probíhají v tělocvičně 4. ZŠ od 16 do 17 hod.
  • Trénink vede trenérka Petra Vondrovská.