🦊   PŘIHLÁŠKA DO KLUBU 

Během září/ledna si mohou zájemci vyzkoušet atletiku nanečisto po dobu 14 dní. Děti zjistí, zda se jim tréninky líbí a trenéři, zda je dítě schopné organizovaně se pohybovat po dobu 60 min. bez rodičů :-)

V případě volné kapacity na trénincích je možné se přihlásit během celého školního roku a vyzkoušet si několik tréninků před uhrazením členských příspěvků zdarma. 

Dítě se stává členem:
  • po zaslání přihlášky
  • po odevzdání potvrzeného formuláře Zdravotní způsobilosti lékařem
  • po zaplacení klubových příspěvků do 15. 9./15. 1.