Přihlášky

🦊   PŘIHLÁŠKA DO KLUBU 

Během září/ledna si mohou zájemci vyzkoušet atletiku nanečisto po dobu 14 dní. Děti zjistí, zda se jim tréninky líbí a trenéři, zda je dítě schopné se organizovaně pohybovat po dobu 60 min. bez rodičů :-).

V případě volné kapacity na trénincích je možné přihlásit se během celého školního roku a vyzkoušet si několik tréninků před uhrazením členských příspěvků zdarma. 

V případě zájmu, prosím, vyplňte a zašlete níže uvedené dokumenty mailem na lensamkova@seznam.cz.

Po zaplacení klubových příspěvků do 30. 9./31. 1. se dítě stává novým členem našeho klubu.


*) kopie zdravotní způsobilosti, kterou začátkem školního roku odevzdáváte do školy/školky.