Členské příspěvky

    Platební údaje pro platbu členských příspěvků:
  • Září - leden, splatné k 15. 9.
  • 3 000,- Kč při 2 a více trénincích týdně
  • 2 000,- Kč při 1 tréninku týdně
  • Únor - červen, splatné k 15. 1.
  • 3 000,- Kč při 2 a více trénincích týdně
  • 2 000,- Kč při 1 tréninku týdně

Platbu příspěvků lze uhradit bezhotovostně na účet 2201259325/2010 (Sportovní klub LS Kladno, z. s., Fio banka)

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, členské příspěvky

Informace k příspěvkům:
- Příspěvky prosíme uhraďte pro každého člena zvlášť
- 14 dní si tréninky můžete zkoušet zdarma. Je třeba mít vyplněnou přihlášku.

Dotazy ohledně členských příspěvků:

Lenka Samková
Email: lensamkova@seznam.cz
Tel.: +733 543 785

Potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovny:
Bude možné vyzvednout na tréninku u trenérů

Co členské příspěvky zahrnují?
- Neomezenou docházku na tréninky (2 a více tréninků týdně).
- Všechny výše členských příspěvků zahrnují možnost účastnit se doplňkových tréninků a akcí (závody, soustředění,...).
- Víkendové tréninky zdarma
- Pronájem sportovních areálu, hal, tělocvičen...
- Sportovní vybavení a pomůcky na tréninky
- Školení a profesionální trenéři
- Členství v Českém atletickém svazu
- Úrazové pojištění v době tréninků a akcí klubu
- Další provozní náklady klubu - back office, školení trenérů, administrativa, provoz pronajatých sportovních areálů ...
- Možnost půjčení dresů, treter a triček (doporučujeme zakoupit vlastní)
- Konzultace s trenéry (fyzioterapie, psychologie, atd...)


Máte problém s platbou členských příspěvků?

Máme pro Vás možnost nastavení splátkového kalendáře.