Členské příspěvky: 

  • Září - leden3 000,- Kč při 2 - 3 trénincích týdně, 1 800,- Kč při 1 tréninku týdně (splatné k 15. 10.) - možnost 1 tréninku platí pro ročníky 2012 a 2013
  • Únor - červen3 000,- Kč při 2 - 3 trénincích týdně, 1 800,- Kč při 1 tréninku týdně  (splatné k 15. 2.) - možnost 1 tréninku platí pro ročníky 2012 a 2013

Platbu příspěvků lze uhradit bezhotovostně na účet 2201259325/2010, Fio banka

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte