Členské příspěvky

    Platební údaje pro platbu členských příspěvků:
  • Září - leden, splatné k 15. 9.
  • 3 500,- Kč při 2 a více trénincích týdně - Atletická školka, přípravky, ml. žactvo, st. žactvo
  • 2 500,- Kč při 1 tréninku týdně platí pro Atletickou školku, přípravku a Atletiku pro radost
  • 4 000,- Kč při 2 trénincích týdně pro Atletiku pro radost 
  • Únor - červen, splatné k 15. 2.
  • 3 500,- Kč při 2 a více trénincích týdně - Atletická školka, přípravky, ml. žactvo, st. žactvo
  • 2 500,- Kč při 1 tréninku týdně platí pro Atletickou školku, přípravku a Atletiku pro radost
  • 4 000,- Kč při 2 trénincích týdně pro Atletiku pro radost 

Platbu příspěvků lze uhradit bezhotovostně na účet 2201259325/2010 (Sportovní klub LS Kladno, z. s., Fio banka)

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, členské příspěvky pro dané období

Informace k příspěvkům:
- Příspěvky prosíme uhraďte pro každého člena zvlášť
- 14 dní si tréninky můžete zkoušet zdarma. Je třeba mít vyplněnou přihlášku.

Dotazy ohledně členských příspěvků:

Lenka Samková
Email: lensamkova@seznam.cz
Tel.: +733 543 785

Potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovny:
Na vyžádání bude možné si ho vyzvednout na tréninku u trenérů

Co členské příspěvky zahrnují?
- Neomezenou docházku na tréninky (2 a více tréninků týdně)
- Všechny výše členských příspěvků zahrnují možnost účastnit se doplňkových tréninků a         akcí (závody, soustředění,...)
- Víkendové tréninky zdarma (v zimním období hala na Sletišti/hala na Strahově)
- Pronájem sportovních areálů, hal, tělocvičen ...
- Sportovní vybavení a pomůcky na tréninky
- Školení a profesionální trenéři
- Členství v Českém atletickém svazu
- Úrazové pojištění v době tréninků a akcí klubu
- Další provozní náklady klubu - školení trenérů, administrativa, provoz pronajatých             sportovních areálů a školních tělocvičen
- Možnost zapůjčení dresů, treter a triček (doporučujeme zakoupit vlastní)
- Konzultace s trenéry (fyzioterapie, psychologie, atd...)


Máte problém s platbou členských příspěvků?

Máme pro Vás možnost nastavení splátkového kalendáře.