Členské příspěvky

                         Platební údaje pro platbu členských příspěvků:
Září - leden, splatné k 30. 9.                                   Únor - červen, splatné k 31. 1. 

MINIPŘÍPRAVKA (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
3 500,- Kč při 2 a více trénincích týdně 

2 500,- Kč při 1 tréninku týdně 

PŘÍPRAVKA (2013, 2014)
3 500,- Kč při 2 trénincích týdně  

MLADŠÍ ŽACTVO (2011, 2012)

3 500,- Kč při 2 - 3 trénincích týdně

STARŠÍ ŽACTVO (2009, 2010)

3 500,- Kč při 3 trénincích týdně

ATLETIKA PRO RADOST (od r. 2011 a starší NEZÁVODÍCÍ DĚTI)
3 000,- Kč při 1 tréninku týdně (od 1. 9. 2024)


Platbu příspěvků hradíte bezhotovostně přímo přes platformu eos.

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte, členské příspěvky pro dané období

Informace k příspěvkům:
- Příspěvky prosíme uhraďte pro každého člena zvlášť
- 14 dní si tréninky můžete zkoušet zdarma. 

Dotazy ohledně členských příspěvků:

Lenka Samková
Email: lensamkova@seznam.cz
Tel.: +733 543 785

Potvrzení o zaplacení pro zdravotní pojišťovny:
Lze vytisknout v aplikaci eos, kde je přihlášený každý člen klubu.

Co členské příspěvky zahrnují?
- Neomezenou docházku na tréninky (2 a více tréninků týdně)
- Všechny výše členských příspěvků zahrnují možnost účastnit se doplňkových tréninků a         akcí (závody, soustředění,...)
- Víkendové tréninky zdarma (v zimním období hala na Sletišti/hala na Strahově)
- Pronájem sportovních areálů, hal, tělocvičen ...
- Sportovní vybavení a pomůcky na tréninky
- Školení a profesionální trenéři
- Členství v Českém atletickém svazu
- Úrazové pojištění v době tréninků a akcí klubu
- Další provozní náklady klubu - školení trenérů, administrativa, provoz pronajatých             sportovních areálů a školních tělocvičen
- Možnost zapůjčení treter a triček (doporučujeme zakoupit vlastní)
- Konzultace s trenéry (fyzioterapie, psychologie, atd...)


Máte problém s platbou členských příspěvků?

Máme pro Vás možnost nastavení splátkového kalendáře.