Sportovní a lékařské prohlídky

ATLETICKÁ ŠKOLKA

U dětí navštěvující atletickou školku stačí zdravotní způsobilost, kterou odevzdáváte do školy popř. do školky.

P´ŘÍPRAVKA

Při vstupu do klubu vyžadujeme na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 S., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydána k provedení § 52 písm. A) a C) zákona č. 373/2011 S., o specifických zdravotních službách s účinností od 31. 12. 2013 lékařskou prohlídku u dětské lékařky. Ta vystaví potvrzení o Zdravotní způsobilosti, kde je nutno zaškrtnout "sportovní činnost" (popř. doplnit a zaškrtnout). Potvrzení o Zdravotní způsobilosti platí 2 roky                                                                                                                                                                     FORMULÁŘ K VYTIŠTĚNÍ

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽACTVO

Podmínkou pro start dětí v atletických soutěžích ČAS od kategorie mladšího žactva je nutná sportovní prohlídka (případně u praktického lékaře s EKG), její platnost je jeden rok. 

Kontakty na sportovní lékaře:

  • Ústav preventivního a sportovního lékařství, P 6 kontakt zde
  • Institut sportovního lékařství, P 5 kontakt zde
  • Centrum sportovní medicíny z. s., P 2 kontakt zde
  • Fakultní nemocnice v Motole - Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, P 5      kontakt zde
  • Tělovýchovný lékař MUDr. Ivana Folková, Rakovník kontakt zde