Highland games - Skotské hry v Kladně

25.11.2017

V sobotu 25. 11. jsme uspořádali první Skotské hry v Kladně. Inspirovali jsme se Highland games. Soutěžili jsme v šesti tradičních disciplínách. Disciplíny jsme uzpůsobily dětem, ale i přesto byl skotský duch her zachován.

Hod závažím do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit závaží za držadlo a libovolným způsobem (ale pouze jednou rukou) jej hodit co možná nejdále (povolen rozběh max. 2 m). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Závaží je gumová koule uchycená na bavlněném provázku opatřeném plastovým držadlem.


Vrh kamenem do dálky

Úkolem soutěžícího je uchopit kouli do jedné ruky, ruku s koulí opřít o rameno a prudkým pohybem vpřed hodit co možná nejdále. Je povolen rozběh, není povolena otočka. Závodník nesmí překročit překážku, která vyznačuje začátek dopadové dráhy (v případě překročení je pokus uznán za neplatný). Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší.  

Hod závažím do výšky

Úkolem soutěžícího je uchopit medicimbal a libovolným způsobem jej přehodit přes laťku v určené výšce. Pokud se míč dotkne laťky, ale neshodí ji, pokus je uznán jako platný. Po každém dokončeném kole se laťka zvyšuje o předem danou výšku. Vyhrává ten soutěžící, který úspěšně přehodí laťku v nejvyšší výšce. V případě rovnosti výsledků vyhrává ten soutěžící, který k překonání předchozí výšky potřeboval méně pokusů. 

Hod skotským kladivem

Úkolem soutěžícího je uchopit skotské kladivo za držadlo otočit se zády k místu, kam bude házet a po roztočení kladivo hodit. Při pokusu se nesmí nohy zvednout, ani nijak pohnout. Není povolen žádný rozběh ani otočka. Každý soutěžící má tři pokusy, z nichž se započítává ten nejdelší. Skotské kladivo je gumová koule uchycená na bavlněném provázku opatřeném plastovým držadlem s nápisem "skotské kladivo". 

Farmářský běh

Méně běžná a velmi stará součást skotských her. Soutěžící uchopí za držadla dvě závaží (do každé ruky jedno) a vyběhne po stanovené trase. Měří se čas, který bez zastavení a odložení závaží uběhne.

Přetahování lana

Soutěžící se rozdělí na dvě družstva a chopí se lana, které je ve středu označeno stužkou. Na zvukový signál obě družstva začnou tahat za svůj konec lana a snaží se přetáhnout na svou půlku druhé družstvo, aby se stal vítězem.

Jako trenérky jsme to pojali opravdu vážně a každá si obstarala skotský kilt...

... a naši asistenti to pojali sportovně :-)

Sobotní dopoledne jsme si užili, vyzkoušeli jsme si netradiční disciplíny a těším se až se opět sejdeme na tradičním tréninku v pondělí :-).