Platba příspěvků na I. pololetí 2021

25.02.2021

Členské příspěvky na I. pololetí 2021 jsou vzhledem k současné situaci kráceny o 50 %. Úhrada příspěvků je prodloužena do 28. 2. 2021.