Pohybová gramotnost - Atletika pro celou rodinu

31.05.2018

Český atletický svaz ve spolupráci s Českou spořitelnou připravil nový projekt s názvem Atletika pro celou rodinu. Cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a u rodičů. Zodpovědnost za své zdraví a za zdraví svých dětí mají právě rodiče a pohybová aktivita by měla být součástí každodenního života. Správný a pravidelný pohyb totiž může příznivě působit na kvalitu našeho života a také na utužení mezilidských vztahů v rodině, pokud budete trávit více času společně a to aktivně, sportem.

Náš klub je mezi 15 vybranými oddíly z celé České republiky. Tento projekt jsme započali ve čtvrtek 31. 5. na 5. ZŠ, kterého se zúčastnila většina našich členů s rodiči. Úžasnou atmosféru, plné nasazení při plnění všech disciplín (slalomový běh, skok z místa, hod pěnovým oštěpem a štafetový běh) jsme si užívali nejen jako trenéři, ale především jako rodiče. Na závěr 15 vybraných rodin bylo vybráno do pokračování projektu a po 20 týdnů budou plnit atletické disciplíny.

Fotogalerii najdete na: