Příspěvky

17.01.2020

Členské příspěvky na I. pololetí 2020 ve výši 3000 Kč/ 1800 Kč uhraďte do 31. 1. 2020 na účet č. 2201259325/2010, Fio banka. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Více informací viz. Členské příspěvky