Novinky

Jelikož PES je na stupni č. 5 a scházet se mohou pouze 2 osoby, není tedy bohužel možné pokračovat ve skupinových trénincích. Každý víkend rodičům zašleme mail, ve kterém obdrží pro děti individuální tréninkový plán. Všechny tréninkové skupiny mají možnost se zúčastnit on-line tréninků na Zoom.

Trénujete společně s dětmi? Zapojte se do listopadové výzvy a vyhrajte některou z cen Atletika pro celou rodinu.